Tel.: 775 762 816
E-mail: info(at)freshynek.cz
Areál VUT
Rybkova 23, 602 00 Brno
objekt 20

Webové stránky pro bytové družstvo BD Majdalenky měly jasné zadání: minimalistický, jednoduchý a přehledný design.

 

Prvního ledna 2014 vstoupil v platnost zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který bytovým družstvům nařizuje svolávat členské schůze přes internet.

V paragrafu § 636 odst. 1 se uvádí:

(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

 

Pro bytové družstvo Majdalenky jsme navrhli jednoduché stránky, se kterými nebudou mít problémy ani starší spoluobčané. Stránky disponují veškerou funkcionalitou robustního redakčního systému a nabízí vše potřebné pro správu bytového družstva:

 

 • Nástěnka
 • Aktuality
 • Dokumenty ke stažení
 • Zápisy ze schůzí
 • Fotogalerie
 • Kontakty
 • Hlasovací ankety
 • Správa členů družstva
 • Hromadné odesílání e-mailů členům družstva
 • Hlášení závad skrze formulář
 • Diskuze

 

Cena: 8.000 Kč (včetně DPH)

 

 

Prohlédněte si webové stránky bytového družstva Majdalenky on-line.