Tel.: 775 762 816
E-mail: info(at)freshynek.cz
Areál VUT
Rybkova 23, 602 00 Brno
objekt 20

Pokud na internetu hledáte jak malé může být písmo na potravinářské etiketě, najdete celou řadu zavádějích či rovnou chybných příkladů.

Velikost písma legislativního textu potravinářské etikety stanovuje nařízení evropského parlamentu č. 1169/2011, které definuje velikost písma takto:

Článek 13
Způsob uvádění povinných údajů

  • v případě obalů, jejichž největší plocha je větší než 80 cm2, činí výška malého písmene "x" nejméně 1,2 mm
  • v případě obalů, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí výška malého písmene "x" nejméně 0,9 mm


Potravinářskou etiketu většinou připravuje grafik, který ale nepracuje v milimetrech, nýbrž v typografických bodech. Evropské nařízení nedefinuje výšku malého písmene "x" v bodech, protože každé písmo může mít tuto hodnotu jinou.

Pokud tedy na internetu najdete informaci, že výška malého písmene "x" 1,2 mm = 5 bodů, pak věřte, že jste uvedeni v omyl, jak si nyní názorně ukážeme. Stejně tak výška malého písmene "x" 0,9 mm se rozhodně nerovná velikosti písma 4 body (což je příliš malá - nečitelná velikost písma)!

Potravinářské etikety se nejčastěji popisují lineárním bezserifovým písmem, které zajišťuje jejich dobrou čitelnost. Z této kategorie můžeme jmenovat např. fonty: Helvetica, Myriad Pro, Grotesk a Univers, což jsou také písma nejčastěji používaná při psaní legislativních textů na potravinářských etiketách.

Následující obrázky demonstrují stanovení velikosti písma 1,2 a 0,9 mm při použití fontu Helvetica a Myriad Pro.

 

Jak jsme si názorně ukázali, písmo vysoké 1,2 mm bude mít v typografických bodech velikost mezi 6,5 až 7 bodů v závislosti na zvoleném fontu. Písmo vysoké 0,9 mm bude mít velikost 5 až 5,5 typografických bodů.